Misyon-Vizyon

TÜTAGEM, Kalkınma Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Sektörü Projesi olarak üniversitemizdeki Ar-Ge araştırmaları yapan tüm birimlerimizin ortak çalışması ile  “Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması” adı ile sunulmuş bir merkez laboratuvar kuruluş projesidir. Projenin ana fikri Üniversitemizin, Fen, Sağlık ve Mühendislik alanlarındaki güçlü bilgi potansiyelinin, bölgesel ve ülkesel kalkınma konularında sanayi, ticaret ve kamu kuruluşlarının belirlediği ihtiyaçlara çözüm üretecek şekilde hizmet verebilir hale getirilmesidir. Böylece, Trakya bölgesindeki doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesi, toplumun ve bireylerin yaşam niteliklerinin geliştirilmesi, tarım, gıda, üretim, enerji, tekstil, sağlık konularında sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hedefleyen uygulanabilir projelerin üretilmesi mümkün olacaktır. Bu kapsamda yazılan proje 25 Temmuz 2011 tarihinde 2011K120390 proje kodu ile kabul edilmiş ve üniversitemiz bünyesinde TÜTAGEM kurularak faaliyete geçmiştir.

Mevcut durumda yaklaşık 11.5 Milyon TL'lik bir yatırımla 3000 m2 lik bir alanda kurulmuş olan laboratuvarda, şu an için dünyadaki en modern teknolojiye sahip alet, ekipman ve cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar tamamı yurtdışı tecrübesine sahip aynı zamanda lisansüstü eğitimi bulunan uzman personellerin gözetiminde kullanılmaktadır.

TÜTAGEM kuruluşundan itibaren 2 temel hedef belirlemiştir.

Kalkınma hedefleri doğrultusunda, AR-GE üssü olmak ve rutin analizler de dahil olmak üzere bu kapsamda gerekli tüm analizleri yapmak (Bölgesel kalkınma).

Akademik çalışmalara, dünya ile rekabet edebilecek bir ölçüde bilimsel alt yapı oluşturmak, bu sayede ulusal ve uluslararası bilimsel ortaklıklar kurulmasını sağlamak (Teknolojik Altyapı).Bu içerik 22.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2199 kez okundu.