Raman Spektroskopi Analizleri Başlamıştır

ResimResimResim
Raman spektroskopisi, bir numunenin monokromatik ışından oluşan güçlü bir lazer kaynağıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan ölçümüne dayanır. Molekül ve kristal örgülerdeki bağlı atomların elektron bulutlarının, gelen ışıkla etkileşerek titreşmesi sonucunda meydana gelen Raman saçılma sürecine dayanmaktadır. Raman spektrumundan organik ve inorganik maddelerin bağları hakkında kalitatif ve kantitatif bilgilerin yanı sıra madde veya malzeme yapısını meydana getiren ilgili fonksiyonel gruplar hakkında da bilgi edinilebilmektedir. Raman cihazı, katı, sıvı , toz maddelerin ve malzemelerin karakterizasyonuna  imkan vermektedir. Numunelerin titreşimsel spektroskopisini belirlemektedir. Numune hazırlamayı gerektirmez, çok az bir numune ölçüm için yeterlidir. Yöntem, numuneye zarar vermez. Numune çözelti halinde olmuş olsa dahi sonucu etkilemez.

Molekül ve kristal örgülerin yapılarının tahlilinde basınç, sıcaklık, konsantrasyon, vs. gibi etkenlerin etkisinin belirlenmesine, maden bilimi, adli tıp, arkeoloji, malzeme, kimya, doğa bilimleri ve jeoloji alanlarında etkin kullanılan bir yöntemdir. Ölçümlerde malzeme ve zaman bakımında oldukça avantajlı olan cihazın kullanımı en genel biçimde kalite kontrol amacıyla ilaç sanayisi plastik malzemeler üretimi ve kimya alanlarında etkin kullanılır.

ÖZELLİKLER

Lazerler: 785 nm, 532 nm

Spektral çözünürlük 8 cm -1

  Hassasiyet (S--N oranı)

  532 nm lazer için 1000:1

  785 nm lazer için 150:1

İlgili Akademik Personel :

Prof.Dr. Aydın ULUBEY  Katıhal Fiziği ABD Başkanı

 aydinulubey@trakya.edu.tr

Bu içerik 07.07.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 140 kez okundu.